FANDOM


# Title Screenplay Storyboard Episode Director Animation director Airdate
1 Fallen Princess Tatsuto Higuchi Mitsuo Fukuda
 • Noriaki Akitaya
 • Mitsuo Fukuda (Mecha)
 • Tatsuya Suzuki (Chief)
October 4, 2014
2 Unyielding Spirit Tatsuto Higuchi Mitsuo Fukuda, Yoshiharu Ashino
 • Hitoyuki Matsui
 • Mitsuo Fukuda (Mecha)
 • Hiroki Harada (Chief)
October 11, 2014
3 Villkiss Awakens Tatsuto Higuchi Mitsuo Fukuda
 • Shun Kudō
 • Mitsuo Fukuda (Mecha)


 • Tatsuya Suzuki (Chief)
October 18, 2014
4 A Loner's Revolt Tatsuto Higuchi Hitoyuki Matsui, Yoshiharu Ashino Noriyuki Nomata
 • Hiroki Harada (Chief)
October 25, 2014
5 Ange, Lost Tatsuto Higuchi Mitsuo Fukuda Shunsuke Machitani


 • Tatsuya Suzuki (Chief)
November 1, 2014
6 Momoka's Here! Noboru Kimura Yoshimitsu Ohashi Yoshimitsu Ohashi
 • Hiroki Harada (Chief)
November 8, 2014
7 Salia's Depression Tatsuto Higuchi Hitoyuki Matsui  Satoshi Toba


 • Tatsuya Suzuki (Chief)
November 15, 2014
8 Bikini Escape Toru Nozaki Masami Shimoda Kazuo Miyake
 • Hiroki Harada (Chief)
November 22, 2014
9 The Hometown of Betrayal Mayori Sekijima Tatsufumi Itō Hiromichi Matano
 • Tatsuya Suzuki (Chief)
 • Chie Saito
 • Eri Suzuki
November 29, 2014
10 Goodbye from the Gallows Tatsuto Higuchi Osamu Kamei Yasuaki Fujii
 • Hiroki Harada (Chief)
December 6, 2014
11 Dragon Song Toru Nozaki Mitsuo Fukuda
 • Noriyuki Nomata
 • Mitsuo Fukuda (Mecha)
 • Tatsuya Suzuki (Chief)
December 13, 2014
12 Her Right Arm's Past Tatsuto Higuchi Hitoyuki Matsui  Hitoyuki Matsui
 • Hiroki Harada (Chief)
December 20, 2014
13 Arzenal in Flames Eizō Kobayashi Yoshimitsu Ohashi


 • Tatsuya Suzuki (Chief)
January 3, 2015
14 Ange and Tusk Mayori Sekijima Tatsufumi Itō Takeyuki Yanase
 • Hiroki Harada (Chief)
January 10, 2015
15 The Other Earth Toru Nozaki Hitoyuki Matsui  Tomokazu Iwasaki


 • Tatsuya Suzuki (Chief)
January 17, 2015
16 Resonant Battlefront Tatsuto Higuchi Hideki Hosokawa Yukihiko Asaki
 • Hiroki Harada (Chief)
January 24, 2015
17 The Black Angel of Destruction Eizō Kobayashi Mitsuo Fukuda, Osamu Kamei, Yoshiharu Ashino, Yoshiharu Ashino 
 • Hitoyuki Matsui


 • Tatsuya Suzuki (Chief)
 • Hiroto Kato (Assistant)
January 31, 2015
18 The Sea of Parting Mayori Sekijima Masami Shimoda, Tetsuya Watanabe Yasuaki Fujii February 7, 2015
19 Tuner of Time Tatsuto Higuchi Mitsuo Fukuda, Yoshiharu Ashino  Tatsufumi Itō


 • Tatsuya Suzuki (Chief)
February 14, 2015
20 Soul of God Tatsuto Higuchi Susumu Nishizawa Satoshi Toba
 • Hiroki Harada (Chief)
February 21, 2015
21 The One Left Behind Tatsuto Higuchi, Toru Nozaki Masami Shimoda, Osamu Kamei Tomokazu Iwasaki


 • Tatsuya Suzuki (Chief)
February 28, 2015
22 Necessary Tatsuto Higuchi Tatsufumi Itō  Hiroshi Aoyama
 • Hiroki Harada (Chief)
March 7, 2015

23

The Warped World Tatsuto Higuchi, Eizō Kobayashi Masami Shimoda, Mitsuo Fukuda, Shunji Murata Hitoyuki Matsui


 • Tatsuya Suzuki (Chief)
March 14, 2015
24 A Battle With No Tomorrow Tatsuto Higuchi Yoshimitsu Ohashi, Mitsuo Fukuda, Osamu Kamei Satoshi Toba
 • Hiroki Harada (Chief)
March 21, 2015
25 To the End of Time Tatsuto Higuchi Mitsuo Fukuda,Yoshiharu Ashino
 • Yoshiharu Ashino
 • Sayaka Ono (Chief)
 • Tatsuya Suzuki (Chief)
 • Hiroto Kato (Assistant)
March 28, 2015
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.